آزمون‌های رایگان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]برای استفاده از تست‌های رایگان جاب‌ساز، ابتدا فایل تست موردنظر خود را دانلود نموده، سپس با پاسخگویی کامل طبق راهنمای داخل آزمون، نتیجه آزمون خود را در برگه دوم فایل آزمون مشاهده کنید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”آزمون هوش هیجانی” color=”primary” link=”url:http%3A%2F%2Fjobsaaz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C.xlsx|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C||”][vc_btn title=”آزمون بلبین” color=”black” link=”url:http%3A%2F%2Fjobsaaz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86.xlsx|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86||”][vc_btn title=”آزمون نیم‌کره مغزی” color=”black” link=”url:http%3A%2F%2Fjobsaaz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C.xls|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C||”][vc_btn title=”آزمون اعتماد به نفس” color=”green” link=”url:http%3A%2F%2Fjobsaaz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FSelf-Confidence.xlsx|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%81%D8%B3||”][/vc_column][/vc_row]