مذاکره و زبان‌بدن

پکیج بازاریابی و فروش به رسم ایرانیان

مدرس: دکتر فدائی‌­منش نویسنده کتاب‌ ایرانی‌ترین فروش و کتاب کاسبی ماهرانه ایرانی
سطح پیشرفته
دوره پکیج آموزشی
3,900,000 تومان

کاربردهای زبان‌‌بدن

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان

مهارت‌های ارتباطی و مذاکره

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان