ارتباط با مشتریان

پکیج بازاریابی و فروش به رسم ایرانیان

مدرس: دکتر فدائی‌­منش نویسنده کتاب‌ ایرانی‌ترین فروش و کتاب کاسبی ماهرانه ایرانی
سطح پیشرفته
دوره پکیج آموزشی
3,900,000 تومان

روان‌شناسی ارتباط با مشتریان

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان
دوره کتاب
33,000 تومان

مبانی جامعه‌شناسی ایرانی

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتریان

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان

مهارت‌های ارتباطی و مذاکره

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان

نشان آفرینی در ایران (خلق بِرند)

دکتر فدائی‌منش نویسنده کتاب ایرانی‌ترین فروش و کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
دوره فیلم آموزشی
400,000 تومان