اشتغال در استارتاپ‌های جابساز

ثبت نام در دوره مدیریت استارتاپ جابساز

برای ثبت نام در دوره آکادمی جابساز، فرم زیر را پر کنید و پس از پرداخت برای مصاحبه حضوری آماده شوید.
  • توضیح کوتاه درمورد تخصص ها و سوابق شما
  • قیمت: 12,000,000 تومان
  • 0 تومان